Dzień Spółdzielczości
Dzień Bez Telefonu Komórkowego
Dzień Księgowego (Buchaltera)
Dzień Czerwonego Kapturka
Dzień Włóczykija