Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym
Dzień Myśli Braterskiej, Europejski Dzień Ofiar Przestępstw
Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym, Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
Dzień Masturbacji