Dzień Księgowego (Buchaltera)
Dzień Czerwonego Kapturka
Dzień Włóczykija
Dzień Policjanta
Dzień Bezpiecznego Kierowcy