E Regulamin serwisu internetowego Niespodzianka.pl

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu Niespodzianka.pl, a w szczególności:
a) określa zasady tworzenia i wysyłania treści przeznaczonych do umieszczenia w serwisie,
b) określa dopuszczalną treść i formę informacji udostępnianych przez użytkowników w serwisie.

§2 Informacje podstawowe

1. Właściciel udostępnia pod adresem URL http://niespodzianka.pl internetowy serwis informacyjno-towarzyski, pozwalający użytkownikom tworzyć konta w serwisie i wymieniać za jego pośrednictwem informacje.
2. Korzystanie z serwisu Niespodzianka.pl. jest darmowe, jednakże istnieje możliwość wprowadzania pewnych odpłatnych funkcjonalności.

§3 Warunki techniczne

Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie urządzeń i oprogramowania pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w szczególności:
a) komputera podłączonego do Internetu,
b) przeglądarki internetowej obsługującej Javascript oraz pliki Cookies.

Do prawidłowego i bezproblemowego korzystania z serwisu zaleca się korzystanie z:
a) najnowszych wersji przeglądarek internetowych Internet Explorer lub Mozilla Firefox
b) stałego łącza internetowego

§4 Tworzenie i umieszczanie w serwisie treści

1. Zabronione jest tworzenie i wysyłanie treści niezgodnej z prawem, dobrym smakiem i ogólnymi zasadami współżycia społecznego, w tym obrażających użytkowników i inne osoby oraz nakłaniających do nienawiści.
2. O tym czy treść narusza powyższy punkt rozstrzyga właściciel serwisu.
3. Tworząc i wysyłając treść użytkownik oświadcza, że wysłane przez niego treści nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Dotyczy to wszelkich elementów zamieszczonych w serwisie, m.in. tekstów, zdjęć, grafik, itp.
4. Zamieszona przez użytkownika treść nie może łamać obowiązującego prawa.
5. Każda treść może zostać usunięta bez podania przyczyny.
6. Naruszenia regulaminu mogą skutkować czasową bądź trwałą blokadą dostępu do serwisu.
7. Użytkownik umieszczający treści i materiały w serwisie Niespodzianka.pl zgadza się na wykorzystywanie ich przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
8. Użytkownik wysyłając treści do serwisu zgadza się na ich przeglądanie przez innych użytkowników, co rozumie się jako udzielenie nieodpłatnej bezterminowej licencji właścicielowi serwisu na korzystanie z Utworu w zakresach (polach eksploatacji): a) użytkowania, b) dystrybucji, sprzedaży i wdrożeń w innych utworach, c) kopiowania, d) modyfikacji utworu w dowolnym zakresie, e) dowolnego wykorzystania całości lub części utworu.

§5 Rejestracja użytkowników

1. Warunkiem rejestracji jest akceptacja regulaminu.
2. Celem rejestracji użytkowników jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwość identyfikacji użytkownika serwisu.
3. Użytkownik może dobrowolnie podać informacje o sobie. Poprzez ich podanie zgadza się na ich przetwarzanie w celach prowadzenia serwisu. Jeśli wśród podanych danych będzie informacja kontaktowa właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość przesyłania na podany adres informacji dot. serwisu i innych informacji, które uznają za stosowne.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z serwisu Niespodzianka.pl. Na jego życzenie konto zostanie niezwłocznie skasowane, a wszelkie dane jakie się z nim wiążą zostaną zamazane.
5. Usunięcie danych z pkt.3 jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika, ale nie oznacza usunięcia treści umieszczonych przez niego w serwisie.

§6 Zakres własności

1. Serwis Niespodzianka.pl i będące jego częścią treści (teksty, elementy graficzne, wybór i układ informacji, rozwiązania nawigacyjne, aplikacje, materiały audio i wideo, opracowania itd.) stanowią własność serwisu Niespodzianka.pl - z wyłączeniem elementów stanowiących odrębną własność użytkowników i innych podmiotów.
2. Kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, modyfikacja, wyświetlanie, przesyłanie, przedruki, sublicencjonowanie i tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także ich sprzedaż i odsyłanie jest zabroniona (chyba, że na podst. odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawniony podmiot).

§7 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Właściciel nie odpowiada w żaden sposób, w maksymalnym dopuszczonym przez prawo zakresie, za treści publikowane przez użytkowników na łamach serwisu.
2. Właściciel nie odpowiada w żaden sposób za sytuacje wynikające z udostępnienia przez użytkownika nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim.
3. Serwis Niespodzianka.pl nie odpowiada za skutki wykorzystania przez użytkowników i inne osoby materiałów i informacji uzyskanych przy pomocy serwisu, w tym również materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem usług odpłatnych serwisu.
4. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby serwis działał prawidłowo, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją użytkowników i osób trzecich oraz za zdarzenia bezpośrednio niezależne od niego.
5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych użytkowników wynikające z awarii sprzętu lub sieci internetowej.
6. Właściciel zastrzega sobie prawo do anonimowego publikowania treści przesłanych do niego, a związanych z działaniem serwisu, poradami i sugestiami.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonania cesji wszelkich praw związanych z serwisem, bez możliwości jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony użytkowników.
8. Serwis Niespodzianka.pl nie udziela żadnej gwarancji na to, że wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu (np.: odnośniki, formularze, mechanizmy wyszukujące) będą zawsze i na każdym sprzęcie działały w sposób poprawny.

§8 Postanowienia końcowe

1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem obyczajów panujących w sieci Internet - tzw. netykiety) konto użytkownika może zostać zawieszone lub usunięte.
3. Wszelkie reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres: [email protected]


E Polityka Prywatnosci serwisu internetowego Niespodzianka.pl

("Serwis")

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
("Administrator")
Dige Nowak i Wspólnicy Sp. k.
Pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin
NIP 851 30 48 281DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
 • Świadczenie usług oferowanych w Serwisu
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych:
Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
 • brak możliwości zarejestrowania się w Serwisu
 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie
Możliwość cofnięcia zgody:
 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE
W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:
 • wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,
 • wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Cię o Twoją zgodę.
Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez którąkolwiek ze stron
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania


A także prawo:
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora


Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA
Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia


Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości


W tym Serwisu ciasteczka wykorzystywane są w celu:
 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym


Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
 • hostingodawca
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Serwisu
 • portale społeczniościowe
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:
[email protected]